Obsługa w zakresie ppoż

 • opracowywanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego

 • opiniowanie projektów, ekspertyzy

 • ocena stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego w obiektach (audyty)

 • sporządzanie planów ewakuacji, oznakowanie dróg i wyjść ewakuacyjnych

 • oznakowanie, rozmieszczenie i wyposażenie obiektów w podręczny sprzęt gaśniczy

 • konserwacja podręcznego sprzętu gaśniczego

 • szkolenia z zakresu praktycznego użycia podręcznego sprzętu gaśniczego (gaśnice, hydranty) oraz szkolenia z systemów pożarowych w obiektach

 • ewakuacje próbne z obiektów

 • pomoc w realizowaniu nakazów i wystąpień pokontrolnych

 • prowadzenie niezbędnej dokumentacji

 • opracowanie operatów przeciwpożarowych

 

+48 502 838 717

ul. Nad Rozlewiskiem 21/2

84-207 Bojano

NIP: 5921900178

REGON: 221566970