Obsługa w zakresie BHP

  • organizacja i prowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych dla pracowników oraz kadry kierowniczej (BHP I PPOŻ)

  • szkolenie przy wykorzystaniu autorskiej platformy e-learningowej

  • wykonanie i udokumentowanie oceny ryzyka zawodowego

  • wykonanie analizy stanu bhp

  • sporządzanie dokumentacji powypadkowej, prowadzenia postępowań powypadkowych

  • stały nadzór nad zakładem pracy w ramach zadań służb BHP (kompleksowa obsługa)

  • audyty wewnętrzne w zakresie systemów zarządzania BHP wg wg ISO 45001:2018

 

+48 502 838 717

ul. Nad Rozlewiskiem 21/2

84-207 Bojano

NIP: 5921900178

REGON: 221566970