Szkolenia

  • Szkolenia wstępne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

  • Szkolenia okresowe BHP dla:

 - pracodawców i innych osób kierujących pracownikami (w formie seminarium lub e-learningu)

 - pracowników administracyjno – biurowych (w formie seminarium lub e-learningu)

 - pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

 - pracowników zatrudnionych na stanowiskach inżynieryjno – technicznych

 - pracowników służby BHP.

Jedną z polecanych przez nas metod szkolenia jest e-learning. Jest to świetna metoda, dzięki której szkolenie BHP może odbyć się na delegacji, w biurze czy nawet domu. W ramach e-learningu wykładowca czy instruktor nie musi być obecny co zmniejsza koszt szkolenia pracodawców, osób kierujących pracownikami czy też pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych. Cały proces odbywa się na odległość poprzez Internet lub przesyłki pocztowe pod stałym nadzorem i w kontakcie z opiekunem.

 

+48 502 838 717

ul. Nad Rozlewiskiem 21/2

84-207 Bojano

NIP: 5921900178

REGON: 221566970